Algemene voorwaarden portfolioshoot

- Bedrijfsgegevens

Nicky Heinne - Fotografie

Nicky Heinne

Kottenseweg 101

7115 AD Winterswijk

KvK: 76318362

BTW nummer: NL003074655B47

info@nickyheinnefotografie.nl / 0622018717

Bij het boeken van de diensten van de fotograaf gaat opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden portfolio van Nicky Heinne - Fotografie.

- Aanbod

De fotograaf doet een aanbod in de vorm van een portfolioshoot.
Dit betekent dat de opdrachtgever de shoot gratis krijgt aangeboden inclusief een vooraf afgesproken aantal (digitale) foto's. Extra (digitale) foto's kunnen achteraf besteld worden tegen een afgesproken prijs.

- Uitvoering

De fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin de fotograaf gebruikelijk werkt.

De fotograaf stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen (materieel of immaterieel) tijdens de fotosessie.

De fotograaf stelt zich niet aansprakelijk door minder goede foto's door baby's/kinderen/volwassenen die niet (goed) meewerken. 

Opdrachtgever en/of andere aanwezigen tijdens de shoot, zijn niet gemachtigd zelf foto's te maken en deze te publiceren. Tenzij anders overeengekomen.

- Levering

De fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.

De fotograaf beslist welke foto's er nabewerkt en getoond worden en levert foto's in kleur aan. Deze foto's komen in een besloten galerie te staan voorzien van watermerk en kunnen uitgekozen worden door middel van aanvinken. De foto's blijven een week beschikbaar. De gekozen foto's ontvangt de opdrachtgever in hoge resolutie via download van de galerij.

De opdrachtgever is vrij om te kiezen waar de foto's worden afgedrukt, de fotograaf is echter niet aansprakelijk voor kleurveranderingen/kwaliteitsvermindering van de afdrukken. De fotograaf kan professionele afdrukken voor de opdrachtgever verzorgen.

- Auteursrecht, portretrecht, publicatie en promotie

De fotograaf houdt zich het recht voor te allen tijde de foto's gemaakt tijdens de fotosessie te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties waaronder, doch niet uitsluitend, website, weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, foto wedstrijden, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal.

Indien de opdrachtgever dit niet wenst moet dit nadrukkelijk aangegeven worden aan de fotograaf.

Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij de fotograaf.

De opdrachtgever is niet gerechtigd de foto's voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van de fotograaf.

De opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.

De opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding (zoals vermeld in art. 25 Aw) in acht te nemen.

Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.

Elk gebruik van een werk van de fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf.
De inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van de fotograaf, rekent de fotograaf driemaal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.

Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

 • Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

De fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de fotograaf aan de opdrachtgever medegedeeld. Indien de opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 • Overige bepalingen

Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst tot stand.

Op alle rechtsverhoudingen tussen Nicky Heinne - Fotografie en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. 

Privacy beleid

Cookie- en privacyverklaring

 • Bedrijfsgegevens

Nicky Heinne - Fotografie

Kottenseweg 101

7115 AD Winterswijk

info@nickyheinnefotografie.nl

 • Doel

Ik ben zzp-er en doe niets geks met uw gegevens. Ik behandel alle verkregen gegevens vertrouwelijk. Voor het functioneren van mijn bedrijf maak ik gebruik van de diensten van een aantal bedrijven die hieronder bij punt 4 genoemd worden. Deze bedrijven hebben elk hun eigen privacybeleid. Verder deel ik uw gegevens met niemand.

Als u contact met mij opneemt, bewaar ik de door u opgegeven naam, e-mailadres en overige contactgegevens. De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt om contact op te kunnen nemen. U ontvangt alleen de nieuwsbrief wanneer u zich hier expliciet voor hebt ingeschreven.

 • Deze gegevens worden verzamelt

Contactgegevens, gegevens die verplicht zijn door de belastingdienst en informatie die u zelf verstrekt tijdens ons contact worden bewaard.
Foto's die ik in uw opdracht heb gemaakt, worden minstens 1 jaar bewaard op Backblaze, als backup waar u gebruik van kunt maken mocht u uw foto's verliezen. Uw foto's worden direct van al mijn systemen verwijderd, als u als opdrachtgever daar om vraagt.

 • Uw gegevens kunnen gedeeld worden met
 • Voor het delen van de fotogalerij maak ik gebruik van Studiomanagement. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.
 • Voor mijn agenda maak ik gebruik van Google. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.
 • Voor E-mail gebruik ik de mailserver van Webnode. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.
 • Mochten foto's verzonden worden via WeTransfer dan geldt de volgende privacyverklaring: Klik hier
 • Voor mijn mailing maak ik gebruik van Sprout Studio. Hiervoor geldt de volgende privacyverklaring: Klik hier

Uw gegevens worden bewaard tot u mij verzoekt deze te verwijderen of tot ik mijn bedrijf beëindig.

 • Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van mijn websites worden cookies gebruikt door een aantal diensten en plugins.

Google analytics
Omdat ik graag wil weten hoe bezoekers mijn website gebruiken, maak ik gebruik van Google Analytics. Via deze website worden er daarom cookies van Google geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen analyseert Google voor mij. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd.

Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf. De verzamelde informatie wordt op Amerikaanse servers opgeslagen. Google conformeert zich aan de Safe Harbor principes. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kunt u hier vinden.

Social media
We willen het u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om berichten op deze website te delen. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. De verschillende social media kanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social media kanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. De meeste social media kanalen zullen zich houden aan de Safe Harbor principes.

Van de volgende social media kanalen gebruiken wij de buttons. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Ik verwerk zelf geen persoonsgegevens door middel van de geplaatste cookies.

 • Beveiliging van de door mij vastgelegde persoonsgegevens

Uw gegevens worden op goed beveiligde servers bewaard, waarbij ik alle beveiligingsmogelijkheden gebruik. Waar beschikbaar, gebruik ik tweestaps authenticatie. Ik gebruik alleen complexe wachtwoorden en voor iedere website gebruik ik een apart wachtwoord.

 • Recht op inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht om inzicht, correctie en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen via info@nickyheinnefotografie.nl.

 • Recht op intrekking van verleende toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde registratie van persoonlijke gegevens in te trekken, voor zover dit niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie).
Eventueel door u getekende contracten over het gebruik van foto's zijn nadrukkelijk uitgesloten van het recht op intrekking.

 • Recht om een klacht in te dienen

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Nicky Heinne - Fotografie

Kottenseweg 101, 7115 AD Winterswijk

Nicky Heinne

+31(0)622018717

info@nickyheinnefotografie.nl

KvK: 76318362

BTW nummer: NL003074655B47